Вила "Солар" - Къща за гости

Меню

Екопътеки

Резервирай сега

възползвай се от възможността да резервираш on-line

Резервирай

Туристически екопътека в близост до вила „Солар“

Екопътека Айкаас Екопътека Минерални бани

Екопътека „Минерални бани - Айкаас“

По маршрута на екопътеката с обща дължина 7,75 км са обособени 7 зони за отдих и атракции – 6 нови и една хижа „Айда“.


1. местност „Мазълова чешма“         5. местност „Калето“
2. местност „Чучките“                           6. хижа „Айда“
3. местност „Шарапаните“                  7. местност „Айкаас“
4. местност „Танти бунар“


Местност Шарапани
Техният брой не е напълно уточнен, но вероятно надхвърлят сто. Шарапана 1 коритата са оформени в по-горната част на скалата и имат ориентация СЗ-ЮИ. По-голямото корито има правилна кръгла форма с външен диаметър 2,10 м и равно дъно. Первазът е прекъснат от отвор, оформен като пресечен конус и насочен към малкото корито. Има форма на сфера с външен диаметър 1,00 м и голяма дълбочина от 0,80 м. Шарапана 2 отстои на около 7 м северно от Шарапана 1 oформена е върху голям къс от основната скала, издаден на повърхността. Шарапаните са добре познати на местните хора. Ползват се с популярност и сред туристите, които ги посещават. Характерните им фрагменти са сравнително малко и като цяло се датират в желязната епоха. Допълнителен стимул за посещаване на тази местност е изворът с вода, която не пресъхва през цялата година.Много често както при шарапаните, така и при извора могат да се срещнат както групи планинари, така и обикновени туристи, които навлизат от тук в Родопите.

Айкаас
Мечите дупки (Айкаас)** е разположена върху западния склон на планинския рид Мечковец (Аида), непосредствено под естествен скален венец. От него се разкрива панорамна гледка на запад и юг, към вътрешността на Родопите, която силно впечатлява със своята красота и обхват – над 30 км. Гората е широколистна, букова и дъбова. Фауната е запазена почти девствена – в гората има изобилие от различни видове птици, сърни, елени, диви прасета и т.н. Вълците се появяват рядко, при това само през зимата. Скалният венец има няколко естествени площадки, които се посещават редовно от туристи. Подходящи са за играждане на наблюдателен пукт, снабден с телескоп. Поляните наоколо се използва и за пикници. Боровите масиви, които са плод на изкуствено залесяване, не са характерни за тази част на Мечковец.

При Айкаас има и укрепление, използвано от войскова част, охранявала златотодобива. Крепостните стени, съставени от среди и големи скални блокове, все още личат по терена. След разчистване на храстите и малките дървета ще може да се очертае нейния план със запазен вход от югоизток. Крепостта е малка, с площ не повече от декар, и вероятно и служила също така за убежище на рударите при военна опасност.

Мястото Айкаас е много красиво, лесно достъпно за туристи от всякакви възрастови групи и подходящо за семеен туримън и почивка. Дори и днес, напълно неподдържано и гъсто обрасло с растителност, то е популярно сред туристите и се посещава редовно както от организирани групи, така и от индивидуалви планинари.

* Надморска височина 570 м, координати: N 41.91821° Е 025.31901°.
** Надморска височина – 787 (скален венец), GPS координати: N – 41.910°, E – 25.292°.
Екопътека Сърница Екопътека Купена

Екопътека „Сърница – Купена – Орлови скали”

По маршрута на екопътеката с обща дължина 4,75 км (от които 1,54 км по макадам, а 1,1 км по съществуващи пътища) са обособени 3 зони за отдих и атракции.

1. местност „Купена“
2. местност „Поляна“
3. местност „Орлови скали (Доган кая)“.

Крепост вр. Купена /Върга/ Латницата
Тракийска, късноантична и средновековна крепост вр. Купена /Върга/ Латницата с. Сърница общ. Мин. бани се намира на едноименния връх, на 2.67 км северозападно по права линия от центъра на село Сърница. Стените на крепостта са изградени от ломен камък, споен с бял хоросан. Останки от крепостната стена се виждат само в северната част на билото.

Тракийска крепост на вр. "Орлови скали"
Тракийската крепост от новожелязната епоха се намира в местността "Орлови скали", на 3 км западно по права линия от центъра на село Сърница. Скалния комплекс е комплекс от интересни и величествени скали, някои от които достигат 30- 40 м. височина. Това е скален феномен, наподобяващ средновековен замък със здрави кули. Два скални откоса м/у скалите (Доган кая- Орлови скали) естествено защитават пространство от около 1.5 дка, допълнително преградено от крепостна стена от ломен камък, без спойка.

Надморска височина: 567 m GPS координати: 41°52’04” С.Ш. и 25°15’19” И.Д.

Екопътека „Айкаас - Градището - Сърница“

По маршрута на екопътеката с обща дължина 4,8 км са обособени 4 зони за отдих и атракции.

Място за отдих 1
Местност „Градището“
Място за отдих и спорт 2
Място за отдих 3

Калето с. Сърница
Тракийската, късноантична и средновековна крепост Калето се намира на едноименния връх, на 2.75 км северно по права линия от центъра на село Сърница. Крепостната стена градена от ломени камъни без спойка на места включва стърчащите скали, конструктивно свързани със стената. Заградената площ е близо 2 дка. В по- ниския северен край на крепостта цитаделата е отделена с допълнителна напречна стена. По повърхността се намират керамични фрагменти от началото и от втората половина на I хил.пр.н. е., както и от римската епоха и средновековието. Тук е намерена и римската военна диплома от император Елагабал (221 г.), съхранявана във Виенския музей.
Посетете Тракийската крепост Калето се намира на 2,5 км северно от с. Сърница, на едноименния връх с. Сърница общ. Мин. Бани.

Екопътека „Боян Ботево – Улу дере – Орлови скали“

По маршрута на екопътеката с обща дължина 10 км са обособени 7 зони за отдих и атракции:

Място за отдих и спорт 1
Място за отдих и спорт 2
Място за отдих 3
Място за отдих и спорт 4
Място за отдих 5

Трапецовидни скалноизсечени ниши по Улудере
В Източни Родопи мегалитизмът се изразява в изключителна цивилизационна уникалност, съчетание от няколко типа мегалитни паметници срещани и по –други места, но поотделно. Най-многобройни са трапецовидните скални ниши. Най-често нишите са с височина до 1 м. и дълбочина 40-50 см. Разположени са по единично или на групи в редици, шахматно или без ред. Срещат се дори и легнали, в хоризонтално положение, но много рядко. Обикновено са на групи от 3-4 до 100, като досега са локализирани около 1200 отделни единици. Според някои археолози при всички тях съществуват едни и същи признаци - те са характерни само за определения район и са изработени така, че да се виждат възможно най-отдалече. Създадени са в скали по поречието на реките така, че да се виждат от посоката, от която са идвали хората. Направени са под навес или козирка, стените на трапецовидните ниши са специално полирани, за да се запазят колкото се може по-дълго. Те вървят в комплект с пещера, естествена или дълбана от човешка ръка. Някои от тези пещери са във форма на човешки очи, които гледат към небето. Десетки са наблюдателниците – специални площадки на труднодостъпни места, от които се открива широка панорама. Има и множество стълбища, които започват сякаш от нищото и свършват пак там. И огромен брой вдълбани в хоризонтални скали басейни с всевъзможна форма, големина и в най-разнообразни конфигурации. Тези скални структури винаги са групирани. Винаги между тях има и пряка видимост - от една структура могат да се наблюдават поне още две. Тези структури са система от светилища, която започва да се оформя още през неолита (седмо-шесто хил. пр.н.е.) и достига разцвета си през халколита (пето-първа третина на четвърто хил. пр.н.е.). Дело е на земеделска общност, която обитава равнините и притежава забележителни металургични и астрономически познания. Избрана група от тази общност се качва високо в планината за специфичен интелектуален труд, свързан с духовни нужди. Извършват го жреци учени. Там са им светилищата. Но там е и златото, а добивът му е свещено дело – златото се дава на боговете, за да се поддържа връзка с тях. И в други култури златодобивът е обожествявана дейност, която се осъществява от затворена група, за да се пази в тайна познанието. Скалните ниши са може би форма на шифроване на тази информация. Освен на злато Източните Родопи са богати и на мед, и на полускъпоценни камъни. През халколита тези находища вече са били известни и разработени. Хората от онази епоха са имали знанията и уменията да откриват, добиват и преработват метали. Разработвали са много рудници, владеели са сложни технологии за металодобив, защото са умеели да контролират огъня и да постигат високи температури за топене на рудата. Използвали са и геофизични методи – търсенето на вода и метал с багети не е изобретение на нашата цивилизация.